Høgevarde- appen. En innføring i brøytefunksjonen

  • Skrevet av: Magnus
  • 21.09.20

I fjor lanserte vi Høgevarde- appen, et verktøy for å gi enkel tilgang til de viktigste varer og tjenester for deg som eier fritidsbolig på Høgevarde. For de fleste av dere så er det funksjonen for bestilling av brøyting som er den aller viktigste, her finner du derfor en gjennomgang av denne funksjonaliteten.

Innlogging:
Tilgang til appen styres av hytteeierregisteret som Høgevarde AS jevnlig oppdaterer. Dersom du har kjøpt en hytte men glemt å melde fra til oss om kjøpet, så er mest sannsynlig ikke dette registeret oppdatert. Dersom du får feilmelding ved forsøk på innlogging, så tar du kontakt med oss på post@hogevarde.no.

Bestilling av brøyting:

  1. Bruk KALENDERFUNKSJONEN til å velge de datoer du ønsker brøyting. Dette kan skje fortløpende gjennom vinteren, eller du kan gå inn ved starten av sesongen og markere av de datoene du faktisk vet at du skal være på hytta. Så slipper du å skulle huske på det senere.Eller
  2. BESTILL BRØYTING ALLE DAGER (sesongbrøyting): Dette valget bruker du dersom du ønsker at vi skal brøyte alle dager gjennom vinteren der brøytemannskapet vurderer at det er behov for brøyting (ved snøfall, sterk vind osv). Ordningen passer godt for deg som er veldig mye på hytta, eller for firma-/utleiehytter der det er krevende å koordinere brøyting pga mange brukere. Betaling skjer ihht faktisk utført brøyting, du betaler med andre ord kun for dager der det faktisk blir utført brøyting.
    OBS: Vi ønsker helst at du ikke bruker denne funksjonen hvis du ikke må: Det er dårlig for miljøet om vi kjører mer brøytetraktor på fjellet enn nødvendig. Og så er det bra for lommeboka di i tillegg om du begrenser brøyting til kun det nødvendige!

Ved starten av sesongen må du gi aksept for å betale beredskapsgebyret: Første gang du  bestiller brøyting for sesongen får du en pop- up som varsler om dette når du har valgt brøytedatoer i kalenderen. Beredskapsgebyret dekker våre kostnader til å holde materiell og mannskap stand-by for brøyting gjennom sesongen, og er obligatorisk å betale for alle hytteeiere.

Merk at dersom du bestiller brøyting senere enn kl 09.00 dagen før ankomst, eller før kl 09.00 torsdag ved brøyting i helgen, så aktiveres brøytingen etter egne takster for ekspressbrøyting.

Ubetalte fakturaer:

Systemet sender samlefaktura for brøyting ved månedsskifte. Disse fakturaene må du gå inn i appen og godkjenne, du sendes da videre til Vipps for å gjennomføre betalingen. Ved innlogging i appen etter månedsskifte får du automatisk varsel om ubetalte fakturaer, ellers finner du fakturaoversikt under PROFIL- MINE BESTILLINGER.

OBS: Merk at datoer inne på fakturaene refererer til datoen du har lagt bestillingen inn i appen, ikke dato for faktisk utført brøyting. Dette får vi mange spørsmål om.