Bærekraftig utvikling av fjelldestinasjonen Høgevarde

På Høgevarde ligger hyttedrømmen for deg som ønsker litt mer. Her er vi i gang med å skape et hytteområde med fokus på skånsom utbygging, bærekraftige materialer, gjenbruk og deleglede. En ideell hyttedrøm for deg som ønsker å nyte fritid og friluft med ekstra god samvittighet. Vi ønsker å bevare mest mulig urørt natur og gi tilbake til naturen der vi kan.

På Høgevarde bygges en destinasjon som skal gi høy komfort, men samtidig sette så lite avtrykk på miljøet som mulig. Det har ført til nytenkning og smarte løsninger, med fokus på skånsom utbygging, bærekraftige materialer, gjenbruk og deleglede. På Høgevarde utvikles en destinasjon som både skal svare opp på vår tids største utfordringer, og samtidig glede små og store i generasjoner fremover.

På Høgevarde tenker vi nytt om bærekraft og komfort – og om hva som skal til for at du skal få oppfylt hyttedrømmen din.

Bak utviklingen av Høgevarde ligger det en tydelig visjon, der hensynet til omgivelsene går som en grønn tråd gjennom det hele. 

Motto som forplikter

Det å planlegge en utbygging av en fjelldestinasjon under mottoet «Fremtidens bærekraftige fjelldestinasjon», setter store krav til prosjektet. Da trenger man også gode samarbeidspartnere, som kan bidra i planleggingen og det å skape en tydelig visjon for hva det er man ønsker å oppnå, og hvordan. Dette har Høgevarde AS tatt konsekvensene av: Bærekraft er det grunnleggende, gjennomgående premisset i prosjektet.

Finn din tomt her:

Bærekraftige leiligheter

Våre første bærekraftige «hytteleiligheter» finner du i Fjellparken, og tømmeret er i stor grad innhentet fra lokalområdet. Materialet er deretter bearbeidet i Nordens største massivtrefabrikk i Åmot, kun 1 time unna Høgevarde. Dette reduserer utslippene knyttet til transport av bygningsmaterialene. I tillegg skaper massivtre et bedre inneklima, og har et lavere CO2- avtrykk enn vanlige byggematerialer. I denne artikkelen kan du lese mer om første byggetrinn (utsolgt), vi planlegger å lansere de neste byggetrinnene i løpet av vinteren 2023/24.

 

I Fjellparken arbeider vi med å få inn elementer av oppsirkulerte bygningsmaterialer. Dette innebærer at vi bruker avfall og overskuddsmateriale fra andre byggeprosjekter på nye og spennende måter – blant annet til innredning, gulvfliser og innervegger.

Sosiale og delte hyttetun

Selve utformingen av hyttefeltene vil i årene fremover skille seg mer ut fra den tradisjonelle måten å tenke hytteområder på. De siste årene har en sett en voldsom vekst i utviklingen av hytter og hyttefelt. Flere og flere bygger hytter, og trenden har vært at hyttene blir større og større.

Den tradisjonelle måten å stykke opp et hytteområde har vært gjennom å tildele hver hytte sin egen tomt, hvor det må opparbeides egen infrastruktur i form av strøm, vann og avløpsledninger, innkjørsel og parkering til hver hytte. I fremtiden ser vi for oss større innslag av hyttetun med flere hytter som deler felles infrastruktur. På denne måten bevares mer av naturlandskapet, behovet for inngrep reduseres, og utbyggingsformen gir bedre muligheter for deling gjennom fellesfunksjoner plassert sentralt i hvert hyttetun.


Bærekraftige grep oppsummert:

  • El-buss shuttle mellom Oslo og Høgevarde
  • Bruk av massivtre i bygging
  • Bruk av oppsirkulerte bygningsmaterialer
  • Bidrag til folkehelsen gjennom utvikling av førsteklasses aktivitetsinfrastruktur
  • Delingsøkonomi og tilgjengeliggjøring av dette
  • Høgevardes plastfond
  • Samarbeid med Norsk Karbonlagring
  • Bærekraftsstrategi utviklet i samarbeid med United Cities, som er tilknyttet FNs Sustainable Cities- program

En fjellandsby under utvikling

I fremtiden utvikles en ny fjellandsby på fjellet, Fjellparken. Leiligheter her er absolutt å foretrekke om du ønsker å bo tett på serveringssteder, butikker, skitrekk og fellesløsninger. Ønsker du en litt mer tilbaketrukket beliggenhet i et hyttetun, får du også mulighet til det. Det skal være enkelt å spenne på seg skiene, eller hoppe på sykkelen, for å spise en bedre middag eller plukke opp et nybakt brød til frokosten på bakeriet.

 

I Fjellparken vil du få tak i alt du trenger – enten du skal på topptur, fikse sykkelen eller bare sosialisere med venner og familie. Det vil i tillegg være rom for å arrangere fellesaktiviteter og arrangementer med lokal catering og underholdning.

Innovative samarbeid

Høgevarde AS, som utvikler og driver høyfjellsdestinasjonen Høgevarde, har bærekraftig utvikling høyt på agendaen, og har vedtatt en ambisiøs bærekraftstrategi for selskapet. Strategien ble utviklet i samarbeid med selskapet Vill.no (2019), som også har tegnet de fremtidige byggene som skal realiseres i Fjellparken. I 2023 blir strategien revidert i samarbeid med United Cities, som er nært knyttet til FNs Sustainable Cities- program.

Den pågående utviklingen av stisykkelprosjektet på Høgevarde utføres av stibyggere fra World Trail, et verdensledende selskap som spesialiserer seg på bygging av sykkelstier av aller høyeste kaliber. World Trail tilnærmer seg alle prosjekter ut fra tankegangen om å berøre naturområdene rundt sykkelstiene minst mulig, og følger mantraet «gå rundt, ikke gjennom» når stien møter naturlige hindringer underveis. 

Som en del av vårt engasjement for miljøet har Høgevarde AS forpliktet seg til å motvirke utslippene fra flyreiser knyttet til stibyggerteamets involvering. Dette gjøres gjennom målrettede tiltak for CO2-reduksjon, og i den anledning har vi valgt å samarbeide med Norsk Karbonlagring. Deres produksjon av biokull har en dobbel effekt: den binder CO2 og bidrar samtidig til å forbedre jordkvaliteten på dyrkbar mark. I sommer tok vi imot de første forsendelsene av biokull, som hovedsakelig vil bli benyttet på gårdene til Høgevardes grunneiere, til det beste for lokalsamfunnet i Gulsvik-området.

El-buss shuttle mellom Oslo og Høgevarde

En stor del av utslippene knyttet til bruk av fritidsboliger kommer fra reisene mellom hjem og fritidsbolig. For eksempel viser denne rapporten, utarbeidet av Asplan Viak for Bergen Kommune, at 75% av CO2- utslippene knyttet til livsløpet til en fritidsbolig stammer fra reisene til og fra hytta. Høgevarde AS ønsker å legge til rette for at flere reiser kollektivt til fjells. I 2021 opprettet vi derfor et samarbeid med Oslobuss og teknologiselskapet Ferdia, som betyr at vi kan levere smarte elbuss- tjenester mellom Oslo og Høgevarde. Oslobuss har i flere år vært langt fremme i markedet for utslippsfrie elbusser, og har sågar kledd opp en av bussene sine i heldekkende Høgevarde- reklame for å markere det solide samarbeidet mellom partene. Ferdia tilbyr en banebrytende teknologisk løsning for “bus on demand”- det betyr i vårt tilfelle at bussavgangene kun går dersom det er tilstrekkelig antall påmeldte. Fordi en tom elbuss som kjører, er også lite bærekraftig både for miljø og økonomi.

Miljøfyrtårn

I 2020 ble Høgevarde AS med datterselskapene Høgevarde Hytteservice AS og Høgevarde Fjellpark AS sertifisert som Miljøfyrtårn. Nå i 2023 har vi resertifisert selskapet, og bruker sertifiseringsplattformen som vårt overordnede styringsverktøy i det daglige arbeidet med å redusere vårt samlede avtrykk.

Høgevardes plastfond

Høgevardes plastfond ble etablert i 2021, og 2022 var det første året der selskapet donerte midler til lokale frivillige grupper og foreninger, som har arbeidet dugnad for å rydde fjellet for plast og annet avfall. Ordningen finansieres med tilskudd basert på antall solgte fritidsboliger/tomter i det foregående år. 

 

Folkehelse

På Høgevarde satser vi på helårlig aktivitetsutvikling. På vinteren tilrettelegger vi for førsteklasses skiløyper både bortover og nedover, og på sommeren bygger vi sykkelstier i verdensklasse. Med disse tiltakene, samt arbeidet vi gjør rundt bl.a. kursing, skilting og tilrettelegging for vandring og andre friluftsaktiviteter, ønsker vi å bidra til morsomme fysiske aktiviteter for alle- året rundt!

Bærekraftig reisemål 

I 2021 ble Norefjellsregionen (kommunene Krødsherad, Flå og Sigdal) sertifisert som Bærekraftig reisemål. Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Innovasjon Norge, i samarbeid med flere andre private og offentlige aktører, har utviklet sertifiseringen og en strukturert arbeidsprosess frem mot godkjenning. Å inneha denne sertifiseringen betyr ikke at vi er 100 % bærekraftige i dag, men at vi gjør riktige tiltak for å bli enda bedre.

 

Les mer om sertifiseringen her.