SALGSBETINGELSER

Generelle salgsbetingelser ved bestilling av heiskort og annet på internett

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Høgevarde AS som tilbyder og den personen som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside, app, eller hos tilbyders tilknyttede online-partnere. Bestillingen kan gjelde heiskort, overnatting, aktiviteter, kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler:

Høgevarde Fjellpark AS
Vetervegen 19
3539 Flå
MVA / Org nr 921 135 955

1. Bestillers ansvar

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sendt som e-post) er i samsvar med bestillingen.
Du kan også registrere deg og logge inn som bruker via social login (Facebook og Google+). Når du registrerer deg ved hjelp av Facebook eller Google+, vil tilbyder opprette en brukerkonto til deg med den e-posten du er registrert med på disse tjenestene.
Du kan når som helst endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på «Min side”

2. Heiskort

Kjøp av heiskort betinger bruk av keycard (vinterdrift), hvor kjøpt billett lastes opp elektronisk. Keycardet verifiseres og lades ved første passering av kortleser / vendekors. Kortet er personlig og nederst på kortet finnes et keycard nummer (feks 01-1613 2029 1648 5732 2200-1 for Skidata-kort) som må brukes i vår online betalingsløsning for å lade opp keycardet med ønsket heiskort.

Vårt anlegg aksepterer de fleste kort fra Skidata.
Også alle barn mellom 0-6 år skal benytte et keycard. Dette gjelder også hvis de kan stå gratis i følge med foresatte. Barn skal alltid bruke hjelm.
Sesongkort er personlig med bilde. Misbruk medfører et gebyr på kr 1500,-, og kan i ytterste konsekvens bli inndratt for resten av sesongen.
Ved driftsavbrudd, misbruk og anvendelse av heiskortet henviser vi til Alpinanleggenes LandsForening (ALF) nr. 8/99 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV HEISKORT

3. Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering eller bekreftelse.
Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og belastning mislykkes.
Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpige reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført?

Kontakt oss:
E-post: fjellpark@hogevarde.no
Telefon: +47 46600009

4. Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Netaxept, og du kan betale med Visa eller Mastercard. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger. Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis. Selve transaksjonen blir håndtert av Elavon, og dette gir deg en trygg og sikker handel.

5. Angrerett

Ved kjøp av heiskort eller billett på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for pakker og kampanjer som inneholder datobestemte heiskort, billetter eller datobestemte arrangement.

Ved sykdom eller skade vil kortbrukeren være berettiget til en forholdsmessig refusjon av kortutgiftene for den tid kortet ikke kunne benyttes. Skaden eller sykdommen skal på anmodning dokumenteres gjennom legeerklæring. Kortet skal tilbakeleveres så raskt som mulig. Ref retningslinjer for bruk av heiskort, Alpinanleggenes Landsforening (ALF)
Kjøp av spesielt rabatterte billettyper (kampanjer o.l.), uansett art, anses som endelig, og har ingen angre-, bytte- eller refusjonsrett.

Covid-19:

Den aktuelle smittesituasjonen knyttet til Covid-19 viruset kan påvirke skisesongen. Vi implementerer løpende alle nødvendige tiltak for å sikre trygg ferdsel i alpinanlegget, etter råd fra smittevernmydigheter.

Vi gir likevel følgende garanti for refusjon dersom skianlegget mot formodning skulle bli nødt til å stenge større deler av sesongen 2023/24 som følge av Covid-19:

Antall åpningsdager Refusjon av betalt sesongkortpris
< 50 dager  20 %
< 40 dager  40 %
< 30 dager  60 %
< 25 dager  80 %

6. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.

7. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene.

8. Tvisteløsning

Kunden bes henvende seg til Høgevarde Fjellpark dersom denne har noe å utsette på bestilt produkt. Dersom kunden og Høgevarde AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Hallingdal tingrett.

9. Force Majure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energi tilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.