Regler for Høgevarde Trail Centre

Vi ønsker så gode og morsomme sykkelopplevelser som mulig i Høgevarde Trail Centre. For at alle skal ha det bra og syklingen skjer på en trygg måte, har vi satt opp noen enkle regler.

Skjer det en ulykke og du trenger hjelp så ring 113 for øyeblikkelig og akutt hjelp, Høgevarde Fjellpark sin beredskap(10.00-16.00) 466 00 009 og lokal legevakt på 116 117

 

 • All sykling skjer på egen risiko
  Velg sykkelstier ut fra eget ferdighetsnivå. Hjelp andre som har hatt uhell eller skadet seg.
 • Vis hensyn til andre
  Senk farten når du møter eller kjører forbi turgåere eller andre syklister. Gjør dem oppmerksomme på at du vil forbi. Den som kommer bakfra har alltid vikeplikt. Vær spesielt oppmerksom der ruter krysser hverandre.
 • Tilpass farten
  Sørg for at du kan stoppe for uforutsette hinder i løypa. Husk at underlaget forandrer seg avhengig av vær.
 • Gjør ikke unødvendig stopp der sikten er begrenset
  På bakketopper, i svinger og i brattere bakker er det spesielt ugunstig å stoppe.
 • Vis respekt for naturen
  Vis respekt for dyreliv og ikke etterlat deg søppel. Fjellterrenget er sårbart, så vi oppfordrer alle til å ferdes med varsomhet.
 • Det er syklistens ansvar å kjenne til reglene
  Følg gjeldende skilting og anvisninger for sykling. Regelbrudd kan føre til bortvisning fra anlegget.
 • Hjelm er obligatorisk ved sykling
  Anbefalt beskyttelsesutstyr utover hjelm er beskyttelse for rygg, knær og albuer samt hansker til hendene.
 • Berusede personer bortvises
  Alkohol og rus ødelegger dømmekraften og prestasjonsevnen, noe som øker risikoen for alle som ferdes på fjellet.
 • Syklisten har ansvar for sine omgivelser 
  Det er syklistens ansvar å unngå skade på andre personer, heiser eller øvrige fasiliteter.

Stivettreglene

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Følg NOTS (Norsk Organisasjon for Terrengsykling) retningslinjer for sti-vett.

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.