«Noe av det fineste terrenget jeg har sett, noe sted i verden»

  • Skrevet av: Magnus
  • 02.04.20

Dette var kommentaren fra Glen Jacobs, sykkellegende og eier av stibyggerselskapet World Trail, etter en ukes befaring i terrenget på Høgevarde sist sommer. Glen har lang fartstid i terrengsyklingens verden, og har blant mye annet bygget anlegg til OL og VM i terrengsykling, samt bygget opp ledende internasjonale stisykkeldestinasjoner.

 

Stisykkelprosjektet

Vår store nyhet i 2020 er at vi starter opp et storstilt prosjekt, hvor vi tar sikte på å etablere Høgevarde som en av de ledende stisykkeldestinasjonene internasjonalt. I juni kommer derfor Glen og hans World Trail- mannskap tilbake til Høgevarde, og da går noen av verdens beste stibyggere i gang med byggingen av de første stiene i området rundt Fjellparken. Vi har store ambisjoner, og planen er at det i løpet av 5-8 år skal utvikles ca 100 km sykkelstier og traséer i området vårt. Det blir en myk start første sesong, men planen er at 6-8 km sti skal stå ferdig i løpet av sommeren.

Stiene på Høgevarde vil være gradert etter samme system som alpinløyper, med fargekoder som indikerer vanskelighetsgrad. Dermed vil ALLE kunne finne en sti som passer, uansett alder og ferdighetsnivåer. 

Sammen med de øvrige satsingene i Hallingdal knyttet til stisykling, vil regionen om noen år være helt der oppe med de aller beste områdene i verden for denne aktiviteten! 

 

Bærekraft

Vår ambisjon er at sykkelstiene på Høgevarde skal bli et høyattraktivt aktivitetstilbud både til hytteeiere og andre tilreisende, samt alle fastboende i Flå og nabokommunene. Sykling er en aktivitet som passer for alle, og er dermed en viktig innsatsfaktor med tanke på folkehelse. 

Vi forventer også at sykkelstiene vil medføre en betydelig bo- og etableringslyst i nedre Hallingdal, samt skape næringsgrunnlag for nye bedrifter direkte eller indirekte relatert til fritidsnæringen. Eksempler på dette kan være guide- og instrukttørtjenester, utleie, transport/logistikk, handel, overnatting, servering samt drift/vedlikehold.  

Vi som er utbyggere i området forventer at sykkelsatsingen vil føre til større grad av helårlig bruk av destinasjonen, noe som gir driftsgrunnlag for flere helårlige tilbud, og faste arbeidsplasser til enda flere. 

I Høgevarde AS har vi strategifestet at vi skal være en aktiv bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet, og vi forventer at dette prosjektet vil bidra betydelig på dette punktet.

 

Grønn utvikling

Stisykling, sammen med mange andre naturbaserte aktiviteter, innebærer inngrep i naturen. På samme måte som også bl.a. langrennsløyper, alpintraseer og gangveier/turstier også har et avtrykk. Gjennom samarbeidspartner World Trail mener vi at vi har funnet noen av de beste folkene som finnes, med tanke på å sikre at inngrepene blir utført på så skånsom måte som mulig. 

Ut over selve stiene krever ikke syklingen vesentlige egne tekniske installasjoner i terrenget, og energiforbruket knyttet til drift og vedlikehold av anlegget vil derfor være begrenset. 

 

Styring av trafikk i fjellet

Sti- og terrengsykling er allerede en etablert aktivitet i de fleste norske fjelldestinasjoner- Høgevarde inkludert. Vi har en klar holdning om at tilrettelagte stier til formålet vil sørge for å kanalisere og styre trafikken bort fra de mest sårbare områder i høyfjellet, samtidig som stiene som skal bygges vil gi enda bedre opplevelser for alle som velger sykkel som aktivitetsform hos oss.

 

Stibyggere- helt fra Australia?

Stibyggerne i World Trail kommer fra motsatt side av kloden- i Australia. Det er selvsagt et paradoks i denne grønne tidsalderen at vi velger å fly arbeidere helt derfra for å utføre denne oppgaven. Hovedutfordringen ligger i at den spisskompetansen som World Trail besitter ikke finnes så mange steder, og vi har som sagt ambisjoner om å bygge et internasjonalt ledende stisykkelanlegg. Då må vi ha hjelp av de aller beste i bransjen. 

Men det ligger også nedfelt i prosjektet at det gradvis skal foregå en overføring av kompetanse til lokale stibyggere, og slik sikrer vi at Høgevarde på sikt får tilgang på lokal kompetanse på området. 

 

Grønt drivstoff og klimakvoter

Alle anleggsmaskiner i prosjektet vil kjøre på biodiesel så langt dette er teknisk mulig, og alle reiser knyttet til prosjektet vil kompenseres ved kjøp av klimakvoter. 

For å korte ned ventetiden litt…
Dersom du har lyst til å bli bedre kjent med stibyggingens kunst og den lidenskapen som ligger bak en god sykkelsti, så anbefaler vi en kikk på denne filmen. Her kan du hilse på flere av stikunstnerne fra World Trail, som kommer til å besøke Høgevarde i sommer. Gled deg! Trykk her for video.

OBS: Vi må selvsagt ta forbehold om at koronaen tvinger oss til å utsette oppstarten av prosjektet. Men vi krysser fingrene for at landegrensene har åpnet i juni, slik at våre australske venner får innreisetillatelse…