Høgevardes plastfond

image
Glade skoleelever og foreldre som ryddet søppel i fjellet i 2022. Midlene fra Høgevardes plastfond gikk til klassetur til Polen.
  • Skrevet av: Magnus
  • 14.02.22

Høsten 2020 opprettet vi et plastfond på Høgevarde, der Høgevarde AS forpliktet seg til å donere 1000,- pr solgte tomt til rydding i fjellet. Midlene skal fortrinnsvis komme lokale lag og foreninger til gode, gjennom betaling for dugnadsinnsats.

 

I høst har vi hatt god hjelp fra 10. klasse fra Flå Skole, som samler inn midler til årets Polentur. Elevene, sammen med lærere og foreldre, fikk samlet betydelige mengder med avfall som lå i terrenget. Søppelet ble brakt til oppsamlingspunkter langs vei, og med bistand fra Høgevarde AS ble søppelet deretter fraktet til renovasjon.

Ungdomsskoleelevene fra Flå Skole gjorde en solid innsats!

En god ting kan ikke nevnes for ofte: Du som hytteeier er ansvarlig for sikring av løse gjenstander på tomta. Vi har hatt mye vind denne vinteren, og det er derfor EKSTRA viktig å sikre løsøre, bygningsmaterialer og containere for bygningsavfall. Vi oppfordrer til å ta ekstra godt ansvar for dette framover, for å sikre at så lite avfall som mulig finner veien ut i naturen!

Vi ønsker 10. klasse ved Flå Skole en god og lærerik tur til Polen!