HØGEVARDE FYRER OPP FOR PLANETEN: BIOKULL SOM CO2- LAGRING

image
CO2-reisen fra atmosfære til langtidslagring i form av biokull (Illustrasjon: Norsk Karbonlagring)
  • Skrevet av: Magnus
  • 09.06.23

Høgevarde AS har etablert et innovativt samarbeid med Norsk Karbonlagring for å bekjempe klimaendringer gjennom lagring av CO2. Samarbeidet fokuserer på bruk av biokull, som langtidslagres og bidrar til bedre jordkvalitet på landbruksarealene til Høgevardes grunneiere.

Det pågående stisykkelprosjektet på Høgevarde utføres av noen av verdens beste stibyggere fra det australske firmaet World Trail. Høgevarde AS har forpliktet seg til å avsette utslippet fra flyreisene til stibyggerteamet gjennom CO2- reduserende tiltak, og har valgt å inngå et samarbeid med selskapet Norsk Karbonlagring. De produserer biokull, som på samme tid binder CO2 og fungerer som jordforbedring for dyrket mark. I disse dager mottas de første leveransene av biokull, som primært vil brukes på Høgevardes grunneiere sine egne gårder, lokalt i Gulsvik.

– Høgevarde er en ledestjerne med tanke på hvordan selskaper med begrensede bærekraftsbudsjett kan få mest mulig verdi for pengene. Istedenfor å gå for kvantitet for å bøte på alt utslippet sitt, og dermed ende i løsninger med tvilsom effekt, velger de kvalitet. De prioriterer målbar klimaeffekt med fjerning av CO2, for en mindre del av avtrykket de har. Det er bedre å gjøre litt skikkelig, enn mye som ikke virker, skriver Norsk Karbonlagring på sine nettsider.
Biokull på vei ut over jordet i Gulsvik. (foto: Høgevarde AS)

HØGEVARDE OG BÆREKRAFT

Høgevarde AS, som utvikler og driver høyfjellsdestinasjonen Høgevarde, har bærekraftig utvikling høyt på agendaen, og har vedtatt en ambisiøs bærekraftstrategi for selskapet. Norsk Karbonlagring, som er spesialister på CO2-fangst og -lagring, har utviklet en unik tilnærming ved bruk av biokull som et middel til å fange og lagre CO2-utslipp.

– Vi er dedikerte til bærekraftig praksis knyttet til utviklingen av høyfjellsdestinasjonen Høgevarde. Samarbeidet med Norsk Karbonlagring gir oss en spennende mulighet til å redusere vår miljøpåvirkning, og bidra til en grønnere fremtid, sier daglig leder i Høgevarde AS, Erik Gulsvik.

Biokull er et stabilt og karbonrikt materiale som oppstår når organisk materiale, som for eksempel trevirke eller jordbruksavfall, blir brent ved høy temperatur med begrenset oksygentilgang. Ved å lagre biokull på Høgevardes eiendommer, vil karbonet i biokullet være permanent bundet og ikke bidra til økte CO2-nivåer i atmosfæren.

Høgevarde AS har også flere planer på lur for bruk av biokullet:

– Planen er å eksperimentere med biokull som tilsetning direkte i sykkelstiene. Vi ønsker å utforske om tilsetning av biokull kan gi bedre egenskaper i forhold til drenering/vannbehandling, og dermed gi enda bedre sykkelopplevelser på Høgevarde, uttaler destinasjonsutvikler og leder for stisykkelprosjektet, Harald Haaland.
Biokull kan vise seg å bli en nyttig ingrediens for stibyggerne på Høgevarde (foto: Hunnalvatn Media)

Dette samarbeidet markerer et viktig steg i reiselivsbransjens innsats for å redusere karbonavtrykket. Høgevarde AS og Norsk Karbonlagring er begge ledende aktører innen sine felt, og deres felles innsats vil bidra til å bekjempe klimaendringene og fremme bærekraftig utvikling i reiselivssektoren.