Avtalevilkår brøytetjenester

images
  • Skrevet av: Magnus
  • 28.06.21

Gjeldende rutiner for brøyting av private adkomster, plasser og tomter i Høgevarde hytteområde gjeldende for sesongen 2022 – 2023.

Ved bestilling av privat brøyting gjelder følgende.

Brøyting inne på den enkelte tomt er ikke en fellestjeneste, men må bestilles av den enkelte tomteeier. Ved bestilling av brøyting må de avtalevilkår som fremgår nedenfor aksepteres. Dette gjøres ved innlogging for brøytebestilling på «Høgevarde» appen. Førstegangsbrukere må kontakte Høgevarde på mail til post@hogevarde.no for tilknytning til hytta. Selve brøytetjenesten utføres av Høgevarde Hytteservice AS.

Generelt om brøyting:

Flere av hyttefeltene på Høgevarde ligger opp mot 1000 m.o.h. og vinterstid kan værforholdene endres fra strålende solskinn til snøstorm på kort tid. Som ved mange av landets fjelloverganger, vil det også hos oss være utfordringer med å holde alle veier/ innkjørsler åpne til enhver tid.

Høgevarde Hytteservice AS har som mål at man ikke trenger noe ekstra utstyr enn gode vinterdekk for å komme inn til hytta, men det er ikke mulig å være alle steder til enhver tid, så noen uforutsette situasjoner må man være forberedt på.

Behovet for brøyting vil også være ulikt fra bruker til bruker, da det varierer veldig med hvilken type bil/ utrustning man benytter og i hvilken grad man har erfaring med å ferdes på snødekte veier. Ofte er det mørkt ved ankomst på hytta og da kan særlig snøføyke skape en ekstra utfordring.

Vi oppfordrer alle til å forberede seg så godt som mulig på de forholdene som gjelder på fjellet vinterstid. Man bør ha kjettinger tilgjengelig i bilen og vite hvordan man tar de på. Hvor slepekroken sitter og hvordan den festes. Varme vintersko, jakke, lue og votter er viktig å ha lett tilgjengelig. En liten spade kan også være nyttig til tider.

Brøyting på fjellet vil aldri bli en millimeteroperasjon, men vi håper gjeldende avtaledokument for privat brøyting hensyn-tar de aller fleste behov i løpet av vinteren og at vi med dette får en mest mulig forutsigbar og tilfredsstillende brøytetjeneste for dere hyttebrukere.

Prisfastsetting:

Pris for brøyting av den enkelte tomt er beregnet ut fra hvor lang adkomstveien er, størrelsen på parkeringsplassen som skal brøytes og hvor komplisert det er å komme fram med brøyteutstyr. Ut fra dette er det estimert hvor lang tid det vil ta å gjennomføre en normal brøyterunde på eiendommen med tillegg av flytting mellom eiendommene.

Det er 5 ulike priskategorier for brøyting som er basert på ovennevnte forhold i tillegg til hvor utsatt eiendommen ligger med hensyn til vind og snøføyke. Hvilken priskategori som gjelder for den enkelte tomt fastsettes av Høgevarde Hytteservice AS og aksepteres av hytteeier ved inngåelse av avtale som nevnt ovenfor.

Betaling for brøyting beregnes ut fra pris pr. brøyting iht. fastsatt kategori med tillegg for kostnader til beredskap jf. nedenfor.

Beredskapspris, dvs. en fastsatt pris pr. sesong til beredskap av privat brøyting, differensiert for de ulike priskategoriene. Uavhengig av om det kommer snø eller ikke, vil det påløpe kostnader ved å holde beredskap av maskiner, utstyr og personell. Det vil også være nødvendig med noe vedlikeholds brøyting utenom helger for å sikre lettere/ raskere brøyting til for eksempel påfølgende helg. Noen ganger, når det er spesielle værforhold, vil det også være nødvendig å bruke tyngre utstyr som er dyrere i drift for å få åpnet enkelte innkjørsler. Beredskapsprisen er ment å dekke de ovenfor nevnte forhold samt nødvendige brøytepinner for markering av område som skal brøytes.

Priser:

Kategori Beredskap      Pris pr brøyting/tur
A kr 1 100 kr 110
B kr 1 650 kr 165
C kr 2 200 kr 220
D kr 2 750 kr 275
E kr 3 850 kr 385

*Prisene er inklusiv mva.

Merk: Aktivering av «Bestill brøyting alle dager» innebærer at man bestiller for hele vinteren. Betaling vil skje iht. samme prismodell som for øvrige bestillinger og som vist ovenfor. Det vil uansett ikke bli utført brøyting annet enn de gangene Høgevarde Hytteservice AS vurderer det som nødvendig for å kunne kjøre inn til eiendommen.

 

Hytteeiers ansvar:

Hver enkelt hytteeier må markere det området som skal brøytes med brøytepinner og det er hytteeiers ansvar at brøytepinner blir gjenoppsatt på riktig plass hvis de skulle bli borte i løpet av brøytesesongen. Brøytepinner kan hentes ved Høgevarde Hytteservice AS sitt kontor på fjellet (Gulsviksetervegen 928).

Det er hytteeiers ansvar å fjerne løse gjenstander og steiner som ligger på det areal som skal brøytes og min. 2,0 m utenfor dette. Kritiske gjenstander/ innretninger som kumlokk, store steiner, pumpestasjoner, stoppekraner mm skal være tydelig merket hvis slike kritiske gjenstander/ innretninger befinner seg nærmere enn 5 meter fra område som ønskes brøytet.

Skader på gjenstander/innretninger og brøyteutstyr må dekkes av hytteeier hvis årsaken er at slike kritiske gjenstander/ innretninger ikke er merket.

Brøyting og maskiner virker som magnet på barn. Dette kan føre til uønskede hendelser. Vi ber om at barn holdes unna områder der brøyting pågår.

Bestilling av brøyting:

Bestilling av privat brøyting skjer via appen «Høgevarde». Førstegangsbrukere må kontakte Høgevarde på mail til post@hogevarde.no for tilknytning til hytta.

For bestillingsfrister, se tabell nedenfor:

Ankomst

Ukedag/helg

Frist bestilling
Mandag Kl. 09.00 Søndag
Tirsdag Kl. 09.00 Mandag
Onsdag Kl. 09.00 Tirsdag
Torsdag Kl. 09.00 Onsdag
Fredag Kl. 09.00 Torsdag
Lørdag Kl. 09.00 Torsdag
Søndag Kl. 09.00 Torsdag

 

Bestilling utenom disse fristene iverksetter ekspressbrøyting og vil erstatte pris pr. tur med kr. 1 000,- inkl. mva. Dette er en gjennomsnittspris uavhengig om brøytetraktor befinner seg ved nabotomt eller er i bygda. Merk; Det vil kun være mulig å få ekspressbrøyting utført mellom kl.09.00 og kl.21.00.

Vi oppfordrer alle til å bestille brøyting i god tid, spesielt i jule -, vinter – og påskeferien.

Merk: Utover beredskapsprisen vil bestilling av brøyting kun resultere i fakturering dersom det faktisk blir brøytet.

 

Utførelse:

Høgevarde Hytteservice AS igangsetter brøyting når man vurderer det som nødvendig for å kunne kjøre bil inn på eiendommene. Siden man ikke får brøytet alle innkjørsler samtidig, må det påregnes at det tar noe tid før alle innkjøringer er brøytet. Ved akutt behov vennligst send en SMS til vakttelefon 992 994 00.

For å unngå skader vil det ikke brøytes nærmere enn 2 meter ved bygg, garasjeporter, takutstikk, verandaer og lignende.

Normalt utføres brøyting med traktor og fres og/ eller hjullaster.

Betaling:

Bestilling/ appen for brøytetjenester krever forhåndsgodkjent betaling via VIPPS. Betaling blir belastet først når brøytemannskapet har utført oppdraget. Samlefakturering skjer den 1. i hver måned, faktura finnes i appen under «PROFIL-MINE BESTILLINGER» og betales via VIPPS.

Vakttelefon:

Vakttelefon skal kun benyttes i akutte tilfeller. Det henvises til Høgevardes nettsider og yr.no for informasjon angående vær – og føreforhold.

Veihjelp:

Høgevarde Hytteservice AS har dessverre ikke ansvarsforsikring som dekker skader i forbindelse med veihjelp til fastkjørte biler og kan derfor ikke yte slik hjelp. For biler som kjører seg fast må det derfor benyttes veihjelp fra f.eks Viking, Falken eller tilsvarende.

Eksempel:

Man bestiller brøyting for en helg, fredag, lørdag og søndag. Det kommer mye snø fredag som resulterer i 2 brøytinger, lørdag kommer det ikke snø, men på søndag morgen snør det mye og på ettermiddagen er det føyket igjen som også resulterer i 2 brøytinger på søndag.

Brøytekostnaden for en helg i kategori A blir da: 4 brøytinger x kr 110,- inkl. mva. = kr 440,- inkl. mva.

 

September 2022

Høgevarde AS