Film fra åpning av Sauvallsvingen

  • Skrevet av: Hans Christian Gulsvik
  • 02.10.19

I høst åpnet vi vår nye flerbrukssti navngitt Sauvallsvingen! Det var en flott dag, med blant annet sykkeldemo og shuttling.

Mye glede har oppstått gjennom denne stien i høst, og vi er glade for at dette kan markere vårt første skritt på vei for å høyne aktivitetene i sommerhalvåret. Vil du høre mer om fremtidig sykkelsatsing, landsbyutvikling og alpint. Møt opp i Lavvoen Torsdag 3.oktober klokken 19.00