Miljørapportering 2022

  • Skrevet av: Magnus
  • 22.05.23

I Høgevarde AS setter vi bærekraft høyt på agendaen. Vel vitende om at bedriftens kjernevirksomhet har et miljømessig avtrykk, så anser vi at det er en kjerneoppgave for selskapet å redusere dette avtrykket mest mulig. Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn, og som del av denne sertifiseringen er vi pålagt å offentliggjøre den årlige miljørapporteringen som går inn til Stiftelsen Miljøfyrtårn som administrerer ordningen. Link til selve rapporten ligger nederst i denne artikkelen, under følger våre kommentarer til noen av hovedpunktene i rapporteringen.

2022: Høy aktivitet

I 2022 var det svært høy byggeaktivitet på Høgevarde, som følge av den rekordhøye etterspørselen etter fritidstomter som vi opplevde under pandemien. Det har medført økt aktivitetsnivå for selskapets del, og det medfører dessverre økning både i drivstofforbruk og avfallsmengder. Vi er likevel fornøyd med at statistikken viser totalt sett redusert klimagassutslipp for virksomheten målt mot tidligere år.

Tiltak 2022 og i årene fremover

I 2022 gjorde vi viktige grep i forhold til fremtidige detaljreguleringsplaner på Høgevarde, hvor vi blant annet reduserer gjennomsnittlige tomtestørrelser og introduserer utbygging i tunstrukturer for å redusere samlet araealavtrykk. Vi har vedvarende høyt fokus på å unngå våtmarksområder og andre sårbare naturtyper i utbyggingen, og har redusert størrelsen på planlagte utbyggingsarealer betydelig sammenlignet med det som ble vedtatt i områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet i 2015.

Eksempel på hvordan fremtidige småhyttetun kan se ut på Høgevarde.

Høgevardes plastfond

Høgevardes plastfond ble etablert i 2021, og 2022 var det første året der selskapet donerte midler til lokale frivillige grupper og foreninger, som har arbeidet dugnad for å rydde fjellet for plast og annet avfall. Ordningen finansieres med tilskudd basert på antall solgte fritidsboliger/tomter i det foregående år.

Glade skoleelever og foreldre som ryddet søppel i fjellet i 2022. Midlene fra Høgevardes plastfond gikk til klassetur til Polen.

Høgevardebussen- dra til fjells med elbuss

Vi har en tydelig ambisjon om å redusere bruken av privatbiler til og fra fjellet. Første skritt på veien var etablering av helgeavganger Oslo-Sandvika-Hønefoss-Høgevarde i skisesongen 2022/23, noe som gjør det mulig å reise utslippsfritt til skibakken og sykkelstiene. Vi ønsker å gradvis utvikle dette tilbudet videre i takt med etterspørselen, slik at kollektivreiser til og fra hytta også blir det naturlige valget- fordi det er komfortabelt, enkelt, billig- og riktig for miljøet!

Med Høgevardebussen reiser du utslippsfritt til fjells

Leilighetsbygget Vardefjell- bærekraftige leiligheter i massivtre

Vinteren 2022 stod det første leilighetsbygget klart i Fjellparken på Høgevarde. Bygget er oppført i kortreist massivtre- elementer, produsert hos Splitkon i Åmot fra råvarer med opprinnelse i nærområdene. Oppvarming skjer via energibrønner og varmepumpeteknologi, og hver leilighet er utstyr med en digital hjerne for styring av varme, og andre tekniske funksjoner som den elektroniske dørlåsen. Dette legger til rette for at eierne kan spare energi (og dermed kostnader), og sikrer at leilighetene er godt tilrettelagt for både enkelt eierskap og mulighet for utleie.

Leilighetsbygget Vardefjell, det første av flere planlagte bygg i Fjellparken

Biokull

Det pågående sykkelstiprosjektet på Høgevarde utføres av noen av verdens beste stibyggere fra det australske firmaet World Trail. Vi har forpliktet oss selv til å avsette utslippet fra flyreisene til stibyggerteamet gjennom CO2- reduserende tiltak, og har valgt å skrive en avtale med selskapet Norsk Karbonlagring. De produserer biokull, som på samme tid binder CO2 og fungerer som jordforbedring for dyrket mark. I disse dager mottar vi de første leveransene av biokull, som primært vil brukes på Høgevardes grunneiere sine egne gårder, lokalt i Gulsvik.

Vi planlegger også å eksperimentere med biokull som tilsetning direkte i sykkelstiene, for å utforske om dette kan gi bedre egenskaper i forhold til drenering/vannbehandling, og dermed gi grunnlag for enda bedre sykkelopplevelser på Høgevarde! Les hva Norsk Karbonlagring skriver om Høgevarde på sine nettsider.

CO2-reisen fra atmosfære til langtidslagring i form av biokull (Illustrasjon: Norsk Karbonlagring)

Veien videre

Vår vedtatte bærekraftsstrategi er ambisiøs nok til at vi tør å kalle oss «fremtidens bærekraftige høyfjellsdestinasjon». Likevel må vi, som et relativt lite selskap, erkjenne at vi ikke når over alt på en gang. For å hjelpe oss å prioritere de viktigste tiltakene har vi nylig alliert oss med selskapet United Cities, som er nært knyttet til FNs Sustainable Cities- program. Våre venner i dette selskapet vil i tiden fremover bistå Høgevarde med å prioritere innsatsen for klima, miljø og samfunn, og hjelpe oss videre på veien mot å realisere visjonen om å skape Norges mest bærekraftige høyfjellsdestinasjon.

 

Link til årets rapport for Høgevarde AS med datterselskaper