høyfjellsterreng

Oslos nærmeste høyfjell Oslos nærmeste høyfjell

  • Magnus
  • - 27. March 2022

Det er mange som har opparbeidet seg en utferdstrang, kombinert med en økt interesse for naturen omkring oss, etter over et år på hjemmekontor. Overraskende mange har løftet blikket opp.