STI- OG TERRENGSYKLING

  • Skrevet av: Magnus
  • 14.04.21

Nå bygger vi et av Europas største nettverk av sykkelstier på Høgevarde

Vi har snakket om sykkel på Høgevarde en stund allerede, og nå skjer det endelig! Sti- og terrengsykling er i ferd med å bli et viktig satsningsområde for norske fjellregioner. Årlig selges det ca like mange terrengsykler som alpinski i Norge, og trenden er stigende salg og interesse for denne aktiviteten. Ikke minst har framveksten av elsykler med demping som fungerer på grus og i terrenget sørget for voldsom økning i sykkelinteressen de senere årene.

I nært samarbeid med IL Flåværingen, Flå Kommune og Flå Vekst offentliggjøres herved planene våre om ett av Europas største nettverk av sykkelstier i Gulsvikfjellet. Det skal bygges stier som passer for unge og gamle, nybegynnere og erfarne syklister. Sykkelstiene skal komme både fastboende, idrettsutøvere og helgeflåværinger til glede. Med dette tar vi et stort nytt steg i utviklingen av regionen- sammen tar vi hele året på alvor på Høgevarde.

2021

I 2021 starter byggearbeidet på et av Europas største stinettverk for sykling i Gulsvikfjellet ved Høgevarde. Planen har en samlet investeringsramme på 107 mNOK (2019-tall), og er tenkt realisert innenfor de kommende 5-8 år. Totalt skal det bygges 80-100 km sti, tilpasset syklister i alle aldre og ferdighetsnivåer.

Med denne investeringen siktes det mot en plassering blant de aller fremste stisykkeldestinasjonene globalt, under den interne arbeidstittelen «The Whistler of Europe»- med henvisning til kanadiske Whistler, som pr. i dag er en globalt ledende destinasjon for stisykling.

Solide samarbeidspartnere

Sommeren 2019 startet arbeidet med en masterplan for stisykling i Gulsvikfjellet, som er fjellområdet der høyfjellsdestinasjonen Høgevarde ligger. Initiativtaker Høgevarde AS ønsket en plan av internasjonalt kaliber, og engasjerte derfor sveitsiske Bikeplan. Dette selskapet har ledet arbeidet med tilsvarende planer på en rekke større mellomeuropeiske destinasjoner, bl.a. Zermatt.

For å sikre høyest mulig kvalitet på stiene ble det australske stibyggerselskapet Worldtrail raskt koblet på prosjektet. Mannen bak Worldtrail er stibyggerlegenden Glen Jacobs, som gjennom sine mer enn 30 år i terrengsyklingens tjeneste bl.a. har ledet utviklingen av stier til både OL, VM og Enduro World Series. Worldtrail står også bak stinettverket i Blue Derby, Tasmania, som magasinet Terrengsykkel presenterte i november 2019 under overskriften «verdens beste».

Some of the nicest terrain I´ve ever seen, anywhere in the world – Glen Jacobs

Underveis i masterplan-arbeidet ble det relativt raskt klart at Gulsvikfjellet byr på potensiale for mye mer enn det som opprinnelig var tenkt som et noe mer beskjedent stinettverk. Ikke minst etter at Glen Jacobs, etter en uke ute i terrenget i forbindelse med masterplanarbeidet i 2019 uttalte: «This is some of the nicest terrain I´ve ever seen, anywhere in the world».

 

Bærekraft

Vår ambisjon er at sykkelstiene på Høgevarde skal bli et høyattraktivt aktivitetstilbud både til hytteeiere og andre tilreisende, samt alle fastboende i Flå og nabokommunene. Sykling er en aktivitet som passer for alle, og er dermed en viktig innsatsfaktor med tanke på folkehelse.

Vi forventer også at sykkelstiene vil medføre en betydelig bo- og etableringslyst i nedre Hallingdal, samt skape næringsgrunnlag for nye bedrifter direkte eller indirekte relatert til fritidsnæringen. Eksempler på dette kan være guide- og instrukttørtjenester, utleie, transport/logistikk, handel, overnatting, servering samt drift/vedlikehold.

Vi som er utbyggere i området forventer at sykkelsatsingen vil føre til større grad av helårlig bruk av destinasjonen, noe som gir driftsgrunnlag for flere helårlige tilbud, og faste arbeidsplasser til enda flere. I Høgevarde AS har vi strategifestet at vi skal være en aktiv bidragsyter til utvikling av lokalsamfunnet, og vi forventer at dette prosjektet vil bidra betydelig på dette punktet.

 

Grønn utvikling

Stisykling, sammen med mange andre naturbaserte aktiviteter, innebærer dessverre visse inngrep i naturen. På samme måte som bl.a. langrennsløyper, alpintraseer og gangveier/turstier også har et avtrykk. Gjennom samarbeidspartner World Trail mener vi at vi har funnet noen av de beste folkene som finnes, med tanke på å sikre at inngrepene blir utført på så skånsom måte som mulig.

Ut over selve stiene krever ikke syklingen vesentlige egne tekniske installasjoner i terrenget, og energiforbruket knyttet til drift og vedlikehold av anlegget vil derfor være begrenset. Beregnede CO2- utslipp i forbindelse med stibyggingsprosjektet blir kompensert gjennom kjøp av klimakvoter.

Trailguide

Vi samarbeider med karttjenesten Trailguide, hvor du enkelt finner forslag til stier og rundturer i regionen.

Det pågår kontinuerlig kartlegging av området og gradering av turer og opplevelser, og det vil bli lagt ut flere ruter og stier fortløpende. I vårt nærområde på og rundt Norefjell er det i dag mest rundturer på grusveier som er lagt ut, men i Høgevarde-området finnes det også en del spennende naturlige stier av forskjellig vanskelighetsgrad.

I årene fremover er det planlagt 80-100 kilometer  med dedikerte sykkelstier i området Høgevarde/Gulsvikfjellet, noe som er blant de største sykkelstiprosjektene i Europa. Stiene som blir bygget blir fortløpende publisert på Trailguide når de er klare for bruk.

På kartet over finnes de fleste stier med beskrivelser

Det er også tilrettelagt noen nye stier i terrenget som binder sammen de gamle seterveiene på en fin måte. Nede i skogen finnes det skogsbilveier og tråkk som gir mange fine alternativer. Om du liker grussykling, kan Vetervegen fra Gulsvik langs Krøderen i retning Noresund anbefales. Her finnes det også fine badeplasser langs ruten.