Snøgjerder – hva er det?

  • Skrevet av: Magnus
  • 27.11.20

Det er sikkert mange som lurer på hva det er for noen installasjoner som har reist seg ved avstigningen for den nye heisen som er under oppføring.

Dette er snøgjerder, som skal fange opp natursnøen som faller, og bidra til at den blir liggende der den trengs for å skape skiforhold på dette vindutsatte punktet. Vi har fått eksperthjelp til å plassere gjerdene, men ettersom dette ikke er en eksakt vitenskap blir denne sesongen sannsynligvis noe preget av prøving og feiling. Vi ønsker ikke å gjøre større inngrep enn nødvendig i dette eksponerte området, og håper også at erfaringen denne vinteren kan vise oss om gjerdene eventuelt kan tas noe ned i høyde for å dempe det visuelle inntrykket. 

Vi håper med dette tiltaket å kunne sikre at den nye heisen kan få så mange driftsdager som mulig, og sikre skiglede i nærområdet for våre nyeste hytteeiere i HV15, og nye, spennende skimuligheter for alle glade alpingjester!