Naturen i sentrum

Høgevardes knallharde fokus på bærekraft gjør destinasjonen unik og framtidsrettet.

  • Skrevet av: Henning Skjøsæter
  • 18.03.22

Under utviklingen av Høgevarde har bærekraft vært et nøkkelord. Destinasjonsutvikler Harald Haaland mener dette er essensielt, og ikke bare for miljøet. Han tror at alle destinasjoner må tenke i slike baner, for å trekke folk i årene som kommer.

– Vi tror det er litt for enkelt å tenke at det bare er å smelle opp noen skiheiser og leiligheter så kommer det folk. Vi, og alle andre aktører i bransjen, vil i årene fremover bli tvunget til å redusere vårt samlede avtrykk på naturen. I våre hoder er det uansett uaktuelt å bare dure frem som før, vi må ta selvstendig ansvar for å ivareta miljø og natur rundt oss. Å ikke bry seg med bærekraften i prosjektet, er egentlig det samme som å si at vi ikke lenger ønsker å være relevante for våre stadig mer miljøbevisste gjester.

Skal være med på reisen

Harald Haaland tror det er helt avgjørende for destinasjoner å ta grønn tenking på alvor. Han trekker frem transformasjonen Oslo har gått gjennom de siste ti årene, etter at MDG kom i posisjon.

– Oslo har satt i gang en reise til en grønnere by, og folk har skjønt at den transformasjonen er nødvendig, og viktig. Vi må ta den trenden på alvor, og dermed må vi ta grønne valg. Høgevarde skal absolutt være med på reisen. Ja, vi skal fortsette å bygge i fjellet, og det blir et avtrykk, men det er vårt ansvar å gjøre det avtrykket så lite som mulig.

Som et ledd i denne utviklingen har det blitt inkorporert en rekke miljøvennelig tiltak på Høgevarde.. Blant annet har det blitt leilighetsbygg i kortreist massivtre fra Åmot, det er tatt i bruk alternative former for oppvarming som jordvarme og der det er mulig er det blitt tatt i bruk oppsirkulerte og resirkulerte bygningsmaterialer (det kan for eksempel være snakk om feilprodusert eller feilsortert tremateriale, som man bruker til både gulv og fasader). I tillegg legges det opp til utleieløsninger der man forsøker å få folk til å dele hyttesengene sine når de ikke er der selv.

Bærekraft er nøkkelordet for utbyggingen på Høgevarde

Bygger hyttetun

Selve utformingen av hyttefeltene skiller seg også ut fra tradisjonelle destinasjoner forteller Harald Haaland.

– Flere og flere bygger hytter, og trenden har vært at hyttene blir større og større. Samtidig har det blitt færre og færre muligheter for å bo usjenert i norske hytteområder. Det er rett og slett ikke mulig at alle norske familier skal kunne ha en hytte uten å se naboen, da bygger man ned alle skogområdene folk ønsker å oppholde seg i. Vi ønsker derfor å gjøre noe helt annet, og satser på hyttetun med mange hytter på ett område, forteller Harald Haaland.

I stedet for å bygge én hytte med ett mål tomt, som alle har 9 naboer med hvert sitt mål tomt, bygges det hyttetun med ti hytter på et betydelig mindre areal. Det bygges forskjellige modeller av hyttetunene, tilpasset terrenget på tomten. Slik bevarer man mer av naturlandskapet, reduserer behovet for infrastruktur og inngrep, og gir muligheter for deling. Dette er en mer bærekraftig modell for utvikling forklarer Harald.

– Satsingen på hyttetun er en del av den kjempespennende reisen fra hyttefelt- utvikler til samfunnsutvikler som Høgevarde er inne i. Vi bygger jo et slags community her oppe, et eget samfunn. Mange har det trangt hjemme, uten plass til mange besøk. Hytta blir et sosialt samlingspunkt. Mindre hytter på et tun kan åpne opp for nye eierstrukturer, for eksempel ved at familier eller venner eier sammen. Hyttetunet blir dermed et sosialt samlingspunkt. Hyttene kan også bygges mindre, fordi hyttetunene får delte funksjoner i sentrale fellesbygg, f.eks lagring, smørebod, badstuer eller gjesterom som kan leies etter behov. Med hyttene organisert i tettbygde tunstrukturer frigjøres dessuten masse urørt areal mellom hyttetunene, som gir mulighet for å bevare skogen mellom hytteområdene.

Man ønsker å sette minst mulig avtrykk i naturen

Delingsøkonomi

Delingsøkonomi er også en del av den satsingen. Dette inkluderer utleieordninger av utstyr, slik at ikke alle gjestene som besøker Høgevarde skal måtte ha med eget utstyr.

– Vi tror fremtidens hytteeiere ikke eier ti par ski for all mulig bruk. Det er ikke bærekraftig for økonomi, plass eller miljø. Derfor tror vi en utstyrsabonnementsløsning er fremtiden – alt utstyr du kunne måtte trenge i fjellet. Der jobber vi tett med Revir, en friluftsbutikk i Oslo. De har allerede en utleie-ordning, og vi jobber med å få på plass at det følger med et Revir-utstyrsabonnement på kjøpet for de som besøker Høgevarde. Grønn persontransport, varetransport og utstyrstransport er også en del av planene. Elektrisk shuttlebuss til og fra Oslo, samt elektriske snøscootere for transport i skianlegget er noen av grepene som er gjort.

Naturen skal ivaretas på best mulig måte

Radikal og unik

Høgevarde skiller seg allerede ganske kraftig ut fra mange av sine større naboer i distriktet. I årene som kommer vil altså destinasjonen bli enda mer unik – til det beste både for miljø og gjester. Harald Haaland ser bare fordeler ved å satse på et så lavt klimaavtrykk som mulig.

– VI tror denne reisen er smart ut fra økonomisk, miljø- og sosialt perspektiv. Vi snur ganske radikalt rundt på mange ting på Høgevarde for tiden, og jeg tror det må gjøres for at vi skal være attraktive om ti år, avslutter han.