Høgevarde AS støtter årets TV-aksjon og lanserer lokalt initiativ for innsamling av plast i fjellet

  • Skrevet av: Magnus
  • 19.10.20

Årets TV-aksjon går til WWF sitt arbeid for å bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Høgevarde AS ønsker å bidra til dugnaden, og støtter aksjonen med kr 25.000.  

Plastforsøpling av naturen vår er et generelt problem, også hos oss på Høgevarde. Med kontinuerlig byggeaktivitet i fjellet kommer det dessverre plast på avveie, også selv om vi som destinasjonseier har iverksatt en rekke tiltak for å redusere problemet: Det blir jevnlig ryddet i fjellet, vi har kontraktsfestet at alle tomtekjøpere har et ansvar for å sikre eget bygningsavfall og ilegger gebyr ved brudd på bestemmelsene, og vi har etablert avfallsstasjoner med kildesortering i fjellet. Likevel er det ikke nok.

I dag lanserer vi derfor ytterligere et initiativ, for å bekjempe plastforsøpling i fjellet: Fremover vil hvert eiendomssalg utløse et “plastbidrag” på kr 1000,- fra Høgevarde AS. Disse midlene vil bli brukt som dugnadsmidler overfor lokale foreninger og lag, som ønsker å hjelpe oss med å holde fjellet rent. På denne måten håper vi å få løftet innsatsen mot plastforsøpling i fjellet betydelig, og at midlene som blir brukt kan bli reinvestert i positive aktiviteter lokalt i nærområdet vårt. 

Vi ønsker å holde fjellet rent, til glede for både dyreliv, hyttefolk og fastboende i Flå kommune!