GRØNNE SPOR

  • Skrevet av: Magnus
  • 31.01.20

En varm vinter kommer sjelden alene- eller?

Høgevarde setter miljø og bærekraft høyt på agendaen fremover.

 

Stadig flere stiller spørsmålstegn ved det avtrykket vi mennesker etterlater oss. Fritidsboligbransjen er en av mange bransjer som det stilles spørsmål ved, og det finnes mange grunner til dette: Bransjen har stort sett hatt en veldig tradisjonell tilnærming til byggeteknikk, med lite fokus på ta inn bærekraftstenkning i prosjektene. Det har også vært for lite fokus på energiforbruket knyttet til norske fritidsboliger, og til brukerne- både det som skjer når hytta blir bygget, hvordan man opptrer når man er på hytta og bruker den, og det miljøavtrykket som oppstår i forbindelse med reisen til og fra hytta. Til sist, men slettes ikke minst- hvordan destinasjonene arbeider for å ivareta bransjens aller viktigste salgsvare- naturen- hvor det kan stilles betimelige spørsmål om hvorvidt fokuset er for lavt i forhold til å redusere de uunngåelige inngrepene bransjen forårsaker. 

Vi på Høgevarde har også vært del av bransjens tradisjonelle tilnærming. Men fremover ønsker vi å være en del av løsningen- ikke problemet. Vi har derfor vedtatt og allerede gjennomført en rekke grep knyttet til vår egen virksomhet og utvikling, samtidig som vi har appellert til at kommunen og regionen sammen med oss skal sikte mot å innta en førende rolle i disse nødvendige endringene som fritidsboligbransjen må gjennom i løpet av de kommende årene. 

Våre målsetninger på miljø og bærekraft vil plassere oss blant de aller fremste fjelldestinasjonene- både nasjonalt og internasjonalt. Vår holdning er at ansvar for omverden skal ligge 100% på ryggraden i alle våre aktiviteter framover. Dette vil vi fortelle mer om i tiden som kommer, og som leser av vårt nyhetsbrev vil du under overskriften GRØNNE SPOR kunne lese om det som skjer hos oss på dette området- både når det gjelder de store grepene, og de små daglige justeringene. Her kan du registrere deg for å motta nyhetsbrevet vårt, så holder du deg oppdatert.

Om du ønsker å lese om den overordnede strategien for byggeprosjektene våre fremover, så sender du en mail til oss. Da får du vårt store dokument tilsendt, som inneholder våre langsiktige planer og ambisjoner. Alternativt kan du også svinge innom kontoret vårt i Gulsvik, og få en papirversjon- men vi vil selvsagt helst unngå å distribuere mer papir enn nødvendig, så derfor blir både vi og skogen glade om du velger det elektroniske alternativet!