Høgevarde- veien videre

  • Skrevet av: Harald
  • 15.05.19

Det har skjedd mye på Høgevarde siden den første hytta stod ferdig for snart 15 år siden. Siden da er det bygget blant annet skiheiser og løyper, lavvo, teknisk infrastruktur- og i disse dager rundes 500 fritidsboliger i utbyggingsområdet. Det er mange som er glade i Høgevarde, og vi er opptatt av at videre utbygging skal skje på en god måte. Til glede for alle som har en tilknytning til området- både hyttefolk, tilreisende og fastboende i kommunen!

Utbyggingen skjer innenfor rammene av områdereguleringsplanen som ble vedtatt i 2015. Denne planen regulerer arealer til utvidelse av alpinanlegg og øvrig aktivitetsinfrastruktur, og gir også rom for betydelig utvidelse av antall fritidsboliger og næringsaktivitet i området. Grunneierne er svært opptatt av at videre utbygging skal skje på en forsvarlig måte, og står nå midt i en større planleggingsprosess knyttet til veien videre for området. Det er i dette arbeidet stilt klare forventninger om at Høgevarde skal utvikles med hovedfokus på ansvarlighet i forhold til bærekraft og miljø. At det i fremtiden skal skapes flere lokale arbeidsplasser, og at gleden ved å tilbringe tid på Høgevarde skal økes. Dette skal blant annet skje gjennom utvikling av gode aktivitetsanlegg året rundt.

 

Høgevarde 2.0

Til å lede arbeidet med forretningsutvikling har selskapet ansatt Harald Haaland. Han kommer fra stillingen som CEO i Myrkdalen Fjellandsby på Voss, og før dette var han adm. dir på Fløibanen i Bergen. Begge steder har han arbeidet tett med produktutvikling. På Fløibanen handlet det om å endre fokus fra å være transportbedrift til opplevelsesbedrift. I Myrkdalen har det handlet om å utvikle helårsturisme.

Myrkdalen Fjellandsby sin utvikling gjennom de siste 10 årene ligner mye på det eierne av Høgevarde ser for seg i årene fremover, og de som kjenner Myrkdalen kan helt sikkert skrive under på at det er en god referanse å ha med seg.

Harald forteller at hans første refleksjon i møtet med Høgevarde, er knyttet til de utrolig mange mulighetene som finnes i området:

Høgevarde har et enormt potensiale for aktivitetsutvikling! Innenfor et svært kompakt område kan man oppleve mye av det aller beste fjellet har å by på. I tillegg er den nære koblingen mot dalen og Krøderen samt den korte reiseveien til sentrale østlandsområder svært sterke kort for destinasjonen.

Hittil har hovedoppgaven hans vært å lede organisasjonen gjennom et strategiarbeid. Denne prosessen har blant annet involvert intervju med hytteeiere, kundeundersøkelser samt interne workshops og studier av andre inspirerende destinasjoner i inn- og utland. Man er nå kommet dit i prosessen at valg av nye samarbeidspartnere på aktivitetsutvikling, arkitektur, bærekraft og teknologi er gjort, og detaljplanleggingen av fremtidens Høgevarde er i gang.

Det er fortsatt litt tidlig å snakke om detaljene, men “Høgevarde v2.0” er planlagt lansert opp mot høstferien 2019.

 

Aktivitetsutvikling og bærekraftige fritidsboliger

Det som likevel kan snakkes om av konkrete tiltak allerede nå, er at planlegging av neste byggetrinn i alpinanlegget er i full gang. Vi forventer at heisen som forbinder HV15 med fjellparken skal stå klar til starten av skisesongen 2020-2021. Parallelt med dette vil det bli arbeidet med etablering nye stier i området, samt oppgradering av eksisterende stier og løypenett. Stisykling blir også et viktig satsningsområde fremover, med etablering av flere dedikerte sykkelstier. På eiendomssiden foregår det et konkret prosjekt knyttet til utvikling bærekraftige fritidsboliger, med lavest mulig miljøavtrykk både på produksjons- og driftssiden.

Vår visjon er at Høgevarde skal være den foretrukne destinasjonen på Østlandet for friluftsentusiaster som krever høy kvalitet og bærekraftige løsninger. Det forplikter i årene fremover!

This site is registered on wpml.org as a development site.