Elbuss Oslo-Høgevarde

Utslippsfrie, bærekraftige transportløsninger til og fra fjellet er en uttalt målsetning for oss i Høgevarde AS. Denne vintersesongen tester vi derfor ut elbuss- shuttle mellom Oslo og Høgevarde.

Personbilkjøringen til og fra fjellet representerer en vesentlig utslippskilde, og bidrar til at trafikken på riksvei 7 går sakte på utfartsdager i vintersesongen. Vi ønsker å slå et slag for bærekraftige transportløsninger til og fra fjellet. I samarbeid med Ferdia og Oslobuss lanserer vi denne vinteren elektrisk shuttlebuss, som tar deg komfortabelt og utslippsfritt mellom by og fjell.

I første omgang legger vi opp til avganger lørdag morgen fra Oslo, med retur fra Høgevarde Fjellpark lørdag ettermiddag. I tillegg vil bussen gå i skoleferier.

Vi kommer tilbake med nøyaktige avgangstider, priser osv når snøen nærmer seg.