Storsatsing på stisykling

  • Skrevet av: Harald
  • 03.24.21

Vi har snakket om sykkel på Høgevarde en stund allerede. Nedenforstående pressemelding signaliserer våre ambisjoner- som er svært høye: I nært samarbeid med Flå Idrettslag, Flå Kommune og Flå Vekst offentliggjøres herved planene våre om ett av Europas største nettverk av sykkelstier i Gulsvikfjellet. Det skal bygges stier som passer for unge og gamle, nybegynnere og erfarne syklister. Sykkelstiene skal komme både fastboende, idrettsutøvere og helgeflåværinger til glede. Med dette tar vi et stort nytt steg i utviklingen av regionen- sammen tar vi hele året på alvor på Høgevarde!
————

PRESSEMELDING

Høgevarde AS og Flå satser 107 mNOK på stisykling – starter arbeidet med et av Europas største stinettverk for sykling ved Høgevarde.

I 2021 starter byggearbeidet på et av Europas største stinettverk for sykling i Gulsvikfjellet ved Høgevarde. Planen har en samlet investeringsramme på 107 mNOK (2019-tall), og er tenkt realisert innenfor de kommende 5-8 år. Totalt skal det bygges 80-100 km sti, tilpasset syklister i alle aldre og ferdighetsnivåer.
Med denne investeringen siktes det mot en plassering blant de aller fremste stisykkeldestinasjonene globalt, under den interne arbeidstittelen «The Whistler of Europe»- med henvisning til kanadiske Whistler, som pr. i dag er en globalt ledende destinasjon for stisykling.

For sesongen 2021 er det skrevet kontrakt med stibyggerselskapet Worldtrail på totalt 19 millioner kroner, og ambisjonen er å ferdigstille ca 20 km sykkelsti i løpet av 2021.

Solide samarbeidspartnere

Sommeren 2019 startet arbeidet med en masterplan for stisykling i Gulsvikfjellet, som er fjellområdet der høyfjellsdestinasjonen Høgevarde ligger. Initiativtaker Høgevarde AS ønsket en plan av internasjonalt kaliber, og engasjerte derfor sveitsiske Bikeplan. Dette selskapet har ledet arbeidet med tilsvarende planer på en rekke større mellomeuropeiske destinasjoner, bl.a. Zermatt. For å sikre høyest mulig kvalitet på stiene ble det australske stibyggerselskapet Worldtrail raskt koblet på prosjektet. Mannen bak Worldtrail er stibyggerlegenden Glen Jacobs, som gjennom sine mer enn 30 år i terrengsyklingens tjeneste bl.a. har ledet utviklingen av stier til både OL, VM og Enduro World Series. Worldtrail står også bak stinettverket i Blue Derby, Tasmania, som magasinet Terrengsykkel presenterte i november 2019 under overskriften «verdens beste».

Some of the nicest terrain I´ve ever seen, anywhere in the world – Glen Jacobs

Underveis i masterplan-arbeidet ble det relativt raskt klart at Gulsvikfjellet byr på potensiale for mye mer enn det som opprinnelig var tenkt som et noe mer beskjedent stinettverk. Ikke minst etter at Glen Jacobs, etter en uke ute i terrenget i forbindelse med masterplanarbeidet i 2019 uttalte: «This is some of the nicest terrain I´ve ever seen, anywhere in the world».

Et bredt forankret fellesskapsprosjekt – levelyst, idrett og lokal verdiskaping

Initiativtaker til prosjektet, Høgevarde AS, involverte på et tidlig stadium i prosjektet lokalsamfunnet i Flå, for å sikre at alle positive ringvirkninger fra sykkelsatsingen kommer lokalsamfunnet best mulig til gode. Det planlegges også for framtidige trenings- og konkurransetraséer for Enduro-disiplinen. Prosjektet er derfor organisert innenfor det nystartede selskapet Flå sti og sykkel AS, som er eid av Flå kommune, Flå Idrettslag og Flå Vekst med 1/3 hver. Høgevarde AS er den primære private økonomiske bidragsyteren, og sentral samarbeidspartner på prosjektet. Høgevarde AS ivaretar den praktiske gjennomføringen av prosjektet i nært samarbeid med Worldtrail.

Tidligere ordfører i Flå, Tor Egil Buøen, styreleder i Flå Sti- og Sykkel AS er tydelig i sin kommentar: – Gjort på riktig måte kan dette prosjektet gi Flå et stort løft både som reiselivsdestinasjon og som bostedskommune.